dot dot
dot
ติดต่อเจ้าพระยาพระเครื่องทาง Line
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
dot
dot
bulletอุทัยธานี
bulletชัยนาท
ตลับใส่พระ
พระบูชา
dot
dot


เช็ดพัสดุไปรษณีย์ EMS


หลวงพ่อทอง วัดเขากบ

 ประวัติลึกๆแล้ว  ยังไม่มีใครรวบรวมไว้เลย  ที่มีปรากฏอยู่ ก็จะเป็นประวัติ ย่อๆ  หลวงพ่อทอง เป็นพระธุดงค์รูปหนึ่ง ที่ธุดงค์ มาจาก จ.อุตรดิตถ์  ผ่านมาเห็นสภาพวัด ซึ่งขณะนั้นได้เป็นวัดร้าง ปกคลุมด้วยป่าไผ่ และต้นไม้น้อยใหญ่ มีความสงบร่มรื่น  จึงได้ปักกลด เจริญภาวนา  ครั้นชาวบ้านในพื้นที่ได้พบเห็น จึงได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา  จึงได้พร้อมใจกันอาราธนานิมนต์ ให้พำนักจำพรรษา และได้ช่วยกัน บูรณะปฏิสังขรณ์วัดด้วยความที่หลวงพ่อทอง  ท่านเป็นพระเถราจารย์ ที่เข้มขลัง  เรืองเวทย์รูปหนึ่ง  เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน ทุกหมู่เหล่า  การบูรณะปฏิสังขรณ์วัด จึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ในปี พ.ศ 2481 หลวงพ่อทอง เป็นพระเกจิอีกหนึ่งองค์ ที่ได้เข้าร่วม ในงานพิธีหล่อพระพุทธรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  ต่อมาทางคณะสงฆ์ได้ส่ง พระสมุห์ทองใบ มาช่วยในงานบูรณะวัด  จนถึง ปี พ.ศ 2484  หลวงพ่อทอง ก็ได้ มรณภาพลง  พระสมุห์ทองใบก็ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาสต่อจาก  หลวงพ่อทอง  ในปีพ.ศ 2485หลวงพ่อทอง  วัดเขากบ  เป็นพระเถราจารย์ที่มีคุณงามความดี  มีวิชาที่เข้มขลัง เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชน ทุกหมู่เหล่า  น้ำมนต์ หลวงพ่อทอง  ศักดิ์สิทธ์มาก  แต่จะเป็นที่รู้กันของชาวบ้านว่า  น้ำมนต์ หลวงพ่อทอง ให้อฐิษฐานแล้วให้ดื่มได้อย่างเดียว  ห้ามใช้อาบโดยเด็ดขาด...ขอบคุณภาพสวย ๆ จาก อาจารย์เอกค่ะ
เรื่องราวประวัติพระ จังหวัดนครสวรรค์

หลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดนครสวรรค์
พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม)
พระครูพิสิษฐ์สมถคุณ (หลวงพ่อเฮง)
หลวงพ่อรุ่ง ฆํคสุวณฺโณ
หลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุนนาค
หลวงพ่อจันทร์ วัดคลองระนง
พระครูนิรุตธรรมธร (หลวงพ่อน้อย) วัดส้มเสี้ยว
หลวงพ่ออ่อน วัดบางมะฝ่อ
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
หลวงพ่อคล้าย วัดสามัคยาราม
หลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะหงษ์
หลวงพ่อชม ญาณโสภโณ
หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว (พระครูนิสิตคุณากร)
หลวงพ่อกลิ้ง สนฺติภูโต
พระครูนิรภัยวิเทต (ทองอยู่ ปญฺญาวฑฺฒโน) หลวงพ่อทองอยู่
หลวงพ่อผ่อง เตชปุญโญ
พระครูนิทัศนธรรมเวที(หลวงพ่อช้อย ฐิตาโภ)
หลวงพ่ออ๋อย วัดหนองกลับ
หลวงพ่อแกร ฐาปโน
หลวงพ่อปาน (พระครูนิรุธ ธรรมประจักษ์) วัดหนองนมวัว
พระครูทองดี สิริปญโญ (หลวงพ่อทองดี)
หลวงปู่เปลื้อง วัดลาดยาว
พระครูนิยุตรธรรมประวิตร (หลวงพ่อฮวด) article
หลวงพ่อโอน วัดโคกเดื่อ
พระครูนิทัศน์ศาสนกิจ (หลวงปู่พิมพา ธมฺมวโร)
พระครูวุฒิวรคุณ วัดเจริญผล
หลวงพ่อประสิทธิ์ กนฺตสีโล
หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค article
พระครูนิมิตรนวกรรม (หลวงพ่อสมควร วิชฺชาวิสาโล)
พระครูนิสัยจริยคุณ (หลวงพ่อโอด) วัดจันเสน
หลวงพ่อคำ ชาตสุโข
หลวงพ่อพรหม เตชธฺมโม
หลวงพ่อแนม กตปุญโญ
พระครูนิภาสธรรมวัฒน์ (หลวงพ่ออุย อภิวฑฺฒโณ)
หลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ
พระครูนิเทศธรรมวิศิษฏ์ ( หลวงพ่อบุญนำ ชิตมาโร)
หลวงพ่อแบน วัดส้มเสี้ยว
หลวงพ่อสวาสดิ์ วัดห้วยร่วม
พระครูนิวิฐมณีวง ( หลวงพ่อสะอาด อาวฺธฑสีโล )
หลวงพ่อลี (หลวงปู่ลี ตาณํกโร) วัดป่าหัวตลุก
หลวงพ่อสุนทร ขนฺติโก
หลวงพ่อเดช เตชจิตโต วัดสัฆมงคล
พระครูนิมิตวิสุทธิคุณ ( หลวงพ่ออ้วน จรณฺวุโธ )
หลวงพ่อลออ ฐานวโร
พระอาจารย์ชาญ ชาโน สำนักสงฆ์ป่ากลางบุญ
หลวงพ่อสุพจน์ วัดศรีทรงธรรมCopyright © 2012 PrachaoprayaAmulet All Rights Reserved.