dot dot
dot
ติดต่อเจ้าพระยาพระเครื่องทาง Line
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
dot
dot
bulletอุทัยธานี
bulletชัยนาท
ตลับใส่พระ
พระบูชา
dot
dot


เช็ดพัสดุไปรษณีย์ EMS


หลวงพ่อประสิทธิ์ กนฺตสีโล

ประวัติ หลวงพ่อประสิทธิ์ กนฺตสีโล 

         เดิม ชื่อ นายประสิทธิ์  ไชยพิเดช  เกิดเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม พ.ศ 2454 ที่ ต.เชียงยืน  อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม  
บิดาชื่อ  นายแก้ว  มารดารชื่อ  นางคำผง  ไชยพิเดช  
มีพี่น้องด้วยกัน 5 คน ท่านเป็นคนที่  3  พอท่านเรียนจบชั้น ป.4 ก็ไปๆมากับวัดข้างๆบ้านเป็นประจำ  ชอบเป็นคนเรียนรู้และหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่เสมอ
จนมีอายุได้ 17 ปี ท่านก็ได้บรรชาเป็นสามเณร อยู่ที่วัดประจิม เป็นวัดอยู่ละแวกบ้านเกิด
บรรพชาได้   2 ปี ก็ลาสิกขา  ออกมาช่วยพ่อ แม่ ทำนาตามประสาคนชนบท  
ช่วยพ่อแม่ ทำนาได้  3 ปี  ก็ได้ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อ อายุได้  22 ปี ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ 2475  เวลา 10.00 น. ณ.วัดประจิม  
โดยมีพระครู บุญมา เป็นพระอุปัชฌาย์  พระพร ปิยะธมฺโม  เป็นพระกรรมวาจาจารย์  พระผาง สุนทโร  เป็นพระอนุสาวนาจารย์......
ในระหว่างอุปสมบทอยู่นั้น หลวงพ่อประสิทธิ์  ได้เดินทางไปเรียนวิชาไสยเวทย์ ตามวัดต่างๆเพื่อเพิ่มพูน วิชาความรู้ ให้มากขึ้น  จนถึงปี 2480
หลวงพ่อประสิทธิ์ ได้เดินทางมาทางภาคเหนือ กับพระด้วยกัน อีก 2-3องค์ จนถึงวัดวังม้า ก็ได้มาพำนักพักแรม ที่วัดวังม้า ได้ระยะหนึ่ง  ท่านขุนโภคาก็ได้นิมนต์ หลวงพ่อประสิทธิ์ ให้ท่านจำพรรษา ที่วัดวังม้า
และในขณะนั้น  เจ้าอาวาส องค์เดิมกำลังเกิดเรื่อง อธิกรณ์ ขึ้นในวัดพอดี  ท่านขุนโภคา จึงได้อ้อนวอน หลวงพ่อประสิทธิ์ ให้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส และจำพรรษา อยู่ที่วัดวังม้า  แทนเจ้าอาวาสองค์เดิม สืบต่อไป  

หลวงพ่อประสิทธิ์ได้เป็นเจ้าอาวาส  วัดวังม้า ในปี พ.ศ 2482 โดยการได้รับนิมนต์จาก ท่านขุนโภคา นั่นเอง ในขณะที่จำพรรษาหลวงพ่อประสิทธิ์ ท่านได้ทำการบูรณะ ปรับปรุง วัดวังม้าให้ดีขึ้นอย่างมาก อีกทั้งด้วยความที่ท่านเป็น พระนักพัฒนา และเป็นพระที่อยู่ในศีลในธรรมตลอดเวลา  จึงทำให้วัดวังม้าและประชาชน ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง วัดวังม้า เป็นคนมีศีลมีธรรม เป็นคนดี ตลอดมา  

หลวงพ่อประสิทธิ์ ท่านจากไปด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 7 พฤษจิกายน พ.ศ 2538 สิริอายุได้ 84 ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าของ ศิษยานุศิษย์ คงเหลือไว้แต่คุณงามความดี ที่ท่านได้ทำไว้ให้จดจำกันต่อไป...

 
เรื่องราวประวัติพระ จังหวัดนครสวรรค์

หลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดนครสวรรค์
พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม)
พระครูพิสิษฐ์สมถคุณ (หลวงพ่อเฮง)
หลวงพ่อรุ่ง ฆํคสุวณฺโณ
หลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุนนาค
หลวงพ่อจันทร์ วัดคลองระนง
หลวงพ่อทอง วัดเขากบ
พระครูนิรุตธรรมธร (หลวงพ่อน้อย) วัดส้มเสี้ยว
หลวงพ่ออ่อน วัดบางมะฝ่อ
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
หลวงพ่อคล้าย วัดสามัคยาราม
หลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะหงษ์
หลวงพ่อชม ญาณโสภโณ
หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว (พระครูนิสิตคุณากร)
หลวงพ่อกลิ้ง สนฺติภูโต
พระครูนิรภัยวิเทต (ทองอยู่ ปญฺญาวฑฺฒโน) หลวงพ่อทองอยู่
หลวงพ่อผ่อง เตชปุญโญ
พระครูนิทัศนธรรมเวที(หลวงพ่อช้อย ฐิตาโภ)
หลวงพ่ออ๋อย วัดหนองกลับ
หลวงพ่อแกร ฐาปโน
หลวงพ่อปาน (พระครูนิรุธ ธรรมประจักษ์) วัดหนองนมวัว
พระครูทองดี สิริปญโญ (หลวงพ่อทองดี)
หลวงปู่เปลื้อง วัดลาดยาว
พระครูนิยุตรธรรมประวิตร (หลวงพ่อฮวด) article
หลวงพ่อโอน วัดโคกเดื่อ
พระครูนิทัศน์ศาสนกิจ (หลวงปู่พิมพา ธมฺมวโร)
พระครูวุฒิวรคุณ วัดเจริญผล
หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค article
พระครูนิมิตรนวกรรม (หลวงพ่อสมควร วิชฺชาวิสาโล)
พระครูนิสัยจริยคุณ (หลวงพ่อโอด) วัดจันเสน
หลวงพ่อคำ ชาตสุโข
หลวงพ่อพรหม เตชธฺมโม
หลวงพ่อแนม กตปุญโญ
พระครูนิภาสธรรมวัฒน์ (หลวงพ่ออุย อภิวฑฺฒโณ)
หลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ
พระครูนิเทศธรรมวิศิษฏ์ ( หลวงพ่อบุญนำ ชิตมาโร)
หลวงพ่อแบน วัดส้มเสี้ยว
หลวงพ่อสวาสดิ์ วัดห้วยร่วม
พระครูนิวิฐมณีวง ( หลวงพ่อสะอาด อาวฺธฑสีโล )
หลวงพ่อลี (หลวงปู่ลี ตาณํกโร) วัดป่าหัวตลุก
หลวงพ่อสุนทร ขนฺติโก
หลวงพ่อเดช เตชจิตโต วัดสัฆมงคล
พระครูนิมิตวิสุทธิคุณ ( หลวงพ่ออ้วน จรณฺวุโธ )
หลวงพ่อลออ ฐานวโร
พระอาจารย์ชาญ ชาโน สำนักสงฆ์ป่ากลางบุญ
หลวงพ่อสุพจน์ วัดศรีทรงธรรมCopyright © 2012 PrachaoprayaAmulet All Rights Reserved.