dot dot
dot
ติดต่อเจ้าพระยาพระเครื่องทาง Line
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
dot
dot
bulletอุทัยธานี
bulletชัยนาท
ตลับใส่พระ
พระบูชา
dot
dot


เช็ดพัสดุไปรษณีย์ EMS


หลวงพ่อโอน วัดโคกเดื่อ

หลวงปู่โอน ฐิตปัญโญ ศิษย์เอกหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เป็นพระอาจารย์ที่มีปฏิปทาสูงในสายปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อเดิมนั้น มีอยู่อย่างมากมายเหมือนกับสายปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ผู้แสวงหาความหลุดพ้นโดยแท้

สำหรับหลวงพ่อเดิมผู้เป็นอาจารย์ของหลวงปู่โอนนั้น ท่านมีฐานานุกรมเป็นพรครูนิวาสธรรมขันธ์และเป็นศิษยืเอกของหลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน พระอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมที่หาผู้เปรียบมิได้ในรัชกาลที่ 5 หลวงปู่โอน ฐิตปัญโญ จึงได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจากหลวงพ่อเดิม ทุกอย่าง

ประวัติหลวงปู่ โอน วัดโคกเดื่อได้กล่าวไว้ว่า หลวงปู่โอนท่านเกิดเมื่อเดือนอ้าย ปี พ.ศ.2449 ที่บ้านโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ โยมบิดา ชื่อ นายจันทร์ โยมมารดาชื่อ จัด เป็นชาวนามาแต่บรรพบุรุษและมีการประกอบในทางค้าขายเป็นบางครั้ง ในสมัยยังหนุ่มนั้นหลวงปู่โอนท่านมักชอบผจญภัยไปในที่ต่างๆเพราะชีวิตของท่านชอบเดินทางและชอบที่จะไปศึกษาวิชาอาคมจากอาจารย์ต่างๆทั้งที่เป็นฆราวาสและบรรพชิต

หลวงปู่โอน ท่านได้มีโอกาสเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อปี 24811 ที่วัดโคกเดื่ออันเป็นวัดบ้านเกิดของท่านเอง โดยมีพระครูนิวาสธรรมขันธ์หรือหลวงพ่อเดิม เป็นพระอุปัชฒาย์ และมี พระครูใบฏีกาโหมด วัดโคกเดื่อ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ กับ พระอธิการล่าง วัดโคกมะขวิด เป็นพระอนุสาวนาจารย์


ในสมัยยังหนุ่มนั้นหลวงปู่โอนท่านมักชอบผจญภัยไปในที่ต่างๆ เพราะชีวิตของท่านชอบเดินทางและชอบที่จะไปศึกษาวิชาอาคมจากอาจารย์ต่างๆทั้งที่ฆราวาสและบรรพชิต หลวงปู่โอนท่านเป็นพระอาจารย์ที่ชอบในการเล่าเรียนและค้นคว้าตามตำราต่างๆที่มีอยู่ในตู้หนังสือภายในวัด ซึ่งถ้าหาอ่านติดขัดไม่เข้าใจสิ่งใด ท่านก็จะเรียนถามกับพระอุปัชาฌย์ของท่านคือหลวงพ่อเดิมทุกครั้งไป หลวงพ่อเดิม ได้เห็นแววความตั้งใจจริง และสนใจในวิชาอาคมต่างๆของหลวงปู่โอนท่านจึงมีเมตตาให้หลวงปู่ได้เรียนวิชาอาคมต่างๆของหลวงปู่โอน ท่านจึงมีเมตตาให้หลวงปู่ได้เรียนวิชาต่างๆกับท่านอย่างใกล้ชิด

การเรียนวิชาอาคมและการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่โอนได้กระทำพร้อมๆกัน คือท่านจะเน้นถึงการปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่น เพราะการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งถ้าหากกระทำไปจนสมาธิแน่วแน่แล้วจะเล่าเรียนอะไรก็ได้ผลทั้งนั้นกล่าวกันว่าหลวงปู่โอนท่านใจใฝ่ในการทำสมาธิอย่างมั่นคงจนกระทั่งเพื่อนๆสหธรรมมิกด้วยกันต้องยอมแพ้ เนื่องจากท่านเป็นคนปฏิบัติจริงๆ ซึ่งจะเห็นได้จากวิชาอาคมของท่านนั้นเป็นที่ยอมรับของศิษย์และประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว่างขวาง แม้แต่หลวงพ่อเดิมผู้เป็นอาจารย์ยังออกปากชมเชยถึงความตั้งใจในการเรียนว่าเป็นผู้ขยันเกินกว่าคนอื่นๆที่เคยพบมา

วิชาอาคมขลังนอกจากหลวงปู่โอนท่านจะมีความตั้งใจศึกษาคันถธุระ ซึ่งหมายถึงการศึกษาเล่าเรียนปริยัติและวิปัสสนาธุระ อันหมายถึงธุระในการปฏับัติสมถะและวิปัสสนาแล้ว หลวงปู่ท่านยังสนใจศึกษาในด้านวิชาพุทธาคมอีกด้วย หลวงปู่โอนท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจากหลวงพ่อเดิมผู้เป็นอาจารย์จนมีความชำนาญคล่องแคล่ว เป็นที่ไว้วางใจดีแล้ว หลวงพ่อเดิมก็มักจะมอบหมายให้ท่านได้รับทำหน้าที่ในด้านนี้แทนอยู่เสมอๆ ซึ่งในเวลาต่อมา หลวงพ่อเดิมท่านเห็นว่าหลวงปู่โอนท่านมีความสามารถดีแล้ว ท่านจึงมอบหมายให้หลวงปู่โอนเป็นผู้กระทำการแทนท่านทุกอย่าง หลวงปู่โอนท่านได้ตั้งใจที่จะเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อให้รู้จริง และนำมาปฏิบัติให้ได้ผลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆ เพราะท่านมองเห็นการไกลว่าอนุชนรุ่นหลังจะได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามแบบอย่างที่ดีต่อไป 
เรื่องราวประวัติพระ จังหวัดนครสวรรค์

หลวงพ่อศรีสวรรค์ วัดนครสวรรค์
พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม)
พระครูพิสิษฐ์สมถคุณ (หลวงพ่อเฮง)
หลวงพ่อรุ่ง ฆํคสุวณฺโณ
หลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุนนาค
หลวงพ่อจันทร์ วัดคลองระนง
หลวงพ่อทอง วัดเขากบ
พระครูนิรุตธรรมธร (หลวงพ่อน้อย) วัดส้มเสี้ยว
หลวงพ่ออ่อน วัดบางมะฝ่อ
หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
หลวงพ่อคล้าย วัดสามัคยาราม
หลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะหงษ์
หลวงพ่อชม ญาณโสภโณ
หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว (พระครูนิสิตคุณากร)
หลวงพ่อกลิ้ง สนฺติภูโต
พระครูนิรภัยวิเทต (ทองอยู่ ปญฺญาวฑฺฒโน) หลวงพ่อทองอยู่
หลวงพ่อผ่อง เตชปุญโญ
พระครูนิทัศนธรรมเวที(หลวงพ่อช้อย ฐิตาโภ)
หลวงพ่ออ๋อย วัดหนองกลับ
หลวงพ่อแกร ฐาปโน
หลวงพ่อปาน (พระครูนิรุธ ธรรมประจักษ์) วัดหนองนมวัว
พระครูทองดี สิริปญโญ (หลวงพ่อทองดี)
หลวงปู่เปลื้อง วัดลาดยาว
พระครูนิยุตรธรรมประวิตร (หลวงพ่อฮวด) article
พระครูนิทัศน์ศาสนกิจ (หลวงปู่พิมพา ธมฺมวโร)
พระครูวุฒิวรคุณ วัดเจริญผล
หลวงพ่อประสิทธิ์ กนฺตสีโล
หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค article
พระครูนิมิตรนวกรรม (หลวงพ่อสมควร วิชฺชาวิสาโล)
พระครูนิสัยจริยคุณ (หลวงพ่อโอด) วัดจันเสน
หลวงพ่อคำ ชาตสุโข
หลวงพ่อพรหม เตชธฺมโม
หลวงพ่อแนม กตปุญโญ
พระครูนิภาสธรรมวัฒน์ (หลวงพ่ออุย อภิวฑฺฒโณ)
หลวงพ่อพันธ์ วัดเขาล้อ
พระครูนิเทศธรรมวิศิษฏ์ ( หลวงพ่อบุญนำ ชิตมาโร)
หลวงพ่อแบน วัดส้มเสี้ยว
หลวงพ่อสวาสดิ์ วัดห้วยร่วม
พระครูนิวิฐมณีวง ( หลวงพ่อสะอาด อาวฺธฑสีโล )
หลวงพ่อลี (หลวงปู่ลี ตาณํกโร) วัดป่าหัวตลุก
หลวงพ่อสุนทร ขนฺติโก
หลวงพ่อเดช เตชจิตโต วัดสัฆมงคล
พระครูนิมิตวิสุทธิคุณ ( หลวงพ่ออ้วน จรณฺวุโธ )
หลวงพ่อลออ ฐานวโร
พระอาจารย์ชาญ ชาโน สำนักสงฆ์ป่ากลางบุญ
หลวงพ่อสุพจน์ วัดศรีทรงธรรมCopyright © 2012 PrachaoprayaAmulet All Rights Reserved.